Het Team


Pieter Jongbloet

Pieter Jongbloet (°Duffel 14 juni 1967) behaalde zijn licentiaatsdiploma rechten aan de KULeuven in 1991. Tijdens zijn legerdienst (1991-1992) behaalde hij nog een baccalaureaatsdiploma in de wijsbegeerte, eveneens aan de KULeuven.

In februari 1993 vervoegde hij de balie te Brussel als stagiair van Mr. Martin DENYS, van wie hij nog tot 2005 medewerker zou blijven. In 2005 richtte hij samen met een aantal voormalige medewerkers van dit kantoor een eigen kantoor op. Sinds 2007 is Pieter Jongbloet benoemd als rechtskundig assessor bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten voor Vlaams-Brabant en Brussel.

Sinds maart 2017 is zijn kantoor gevestigd te Leuven.

Publicaties:

  • Medewerking aan het Jaarboek voor Ruimtelijke Ordening en Economisch Administratief Recht, Otto Mayer Stichting, jaargangen 1994 en 1995
  • “De onteigening van het gehuurde goed”, Tijdschrift Huur, 2000
  • “De tienjarige termijn inzake planschade”, NJW, 2003, 1062-1066
  • Regelmatige bijdragen in het Tijdschrift Tips en Advies Vastgoed, over de materies ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigening
  • De onteigeningsvergoeding bij opeenvolgende plannen van aanleg. “ Er zijn dingen die alleen het oppervlak beroeren…”, in M. BOES, J. GHYSELS, D LINDEMANS en R. PALMANS (eds.), liber Amicorum Martin Denys: Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 167-185.
  • Het Grondwettelijk Hof op glad ijs over de 50 m.-regel in planschadezaken, Tijdschrift Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2017 nr. 1, p. 69
  • “In en uit het Openbaar domein” in R.PALMANS, J.TOURY, T. LEYS (eds.), Openbaar Domein, Mortsel, Intersentia, 2019, p.59-78

Ruben Massoels

Ruben Massoels (°Hasselt, 29 maart 1995) behaalde zijn Bachelor (2016) en Master (2018) in de Rechten aan de UHasselt met onderscheiding. Gedurende zijn master ging hij een semester op Erasmus+ uitwisseling naar Liverpool (LJMU).

In september 2020 vervoegde Ruben het kantoor en de Balie Leuven, met als stagemeester Mr. Pieter Jongbloet. Van oktober 2018 t.e.m. augustus 2020 was Ruben aangesloten bij de Balie Limburg waar hij stage liep bij het kantoor Monard Law.

Ruben is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de UHasselt, en werkte tevoren mee aan twee studies aan de Faculteit Rechten.

Voorkeursmateries:

Publiekrecht in de ruime zin, met focus op:

  • Ruimtelijke ordening & milieurecht
  • Administratief recht
  • Aansprakelijkheidsrecht

Sarah Beckers

Sarah Beckers (°Leuven 21 april 1997) behaalde in 2021 haar Master in de Rechten aan de KU Leuven met onderscheiding. In het kader van Erasmusuitwisseling studeerde zij tijdens haar master eveneens een semester in Reykjavik, IJsland (Háskóli Islands) alsook een semester aan de ULB te Brussel.

In april 2021 vervoegde Sarah het kantoor en de Balie Leuven, met als stagemeester Mr. Pieter Jongbloet.