Onteigening

Een ruim deel van de zaken die het kantoor behandelt behoren tot het onteigeningsrecht.

  • Begeleiding van particulieren bij de onderhandelingen met onteigenende instanties omtrent de bepaling van een correcte aankoopprijs tijdens de onderhandelingsfase.
  • Betwistingen omtrent de onteigeningsmogelijkheid van de overheid op het vlak van bevoegdheid, openbaar nut, onteigeningsnoodzaak etc.
  • Bijstaan van particulieren in onteigeningsprocedures ter bepaling van een billijke onteigeningsvergoeding door de rechter.
  • Voeren van aansprakelijkheidsprocedures tegen de overheid wegens immobilisering van eigendommen ingevolge aangekondigde maar nooit effectief doorgevoerde onteigeningen.
  • Voeren van procedures tegen onteigenende instanties ter recuperatie van terreinen die werden onteigend, maar die door de overheid vervolgens nooit werden gebruikt.