Wettelijke informatie

Jongbloet Advocaten BV

  • maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Oude Diestsesteenweg 13 (België)
  • telnr +32 16 889 106
  • Ondernemingsnummer 0460.314.587
  • BTW: BE0460.314.587
  • Rekening waarop prestaties en kosten betaald worden: BE70 6300 2329 6025
  • Derdenrekening: BE91 6303 2055 7676

Identificatieplicht

Jongbloet advocaten is onderworpen aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Ingevolge deze wetgeving is het kantoor ertoe verplicht haar opdrachtgevers te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren.
Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de Stafhouder, die de informatie vervolgens overmaakt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.