Privaatrecht

Vaak als uitvloeisel van de administratieve procedures houdt het kantoor zich intensief bezig met de privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed, en dit zowel op het vlak van het goederenrecht als het verbintenissenrecht

  • Problemen in verband met de koop-verkoop van onroerend eigendom op het vlak van koopvernietigende gebreken, lichting van koopopties, al dan niet vervulling van opschortende voorwaarden en dergelijke.
  • Problemen van het gebruik van de eigendom door derden zoals onder meer het al dan niet bestaan van erfdienstbaarheden en hun gebruiksomvangen het al dan niet (nog) bestaan van buurtwegen en hun ligging
  • Ingevolge de nauwe verwevenheid met het vergunningencontentieux treedt het kantoor ook vaak op in bouw- en aannemingsgeschillen, zoals geschillen tussen bouwheer, architect en aannemer(s), tienjarige aansprakelijkheid, burenhinder etc