Ruimtelijke ordening stedenbouw en milieu

Het kantoor behandelt daarnaast in alle Vlaamse Provincies inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu

  • begeleiding van vergunningsaanvragen bij gemeenten
  • Administratieve procedures bij de deputaties, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State ter aanvechting van onwettig geweigerde vergunningen
  • Administratieve procedures bij de deputaties, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Vergunningsbetwistingen gericht onwettig afgeleverde vergunningen die de betrokkenen schade of nadeel berokkenen, zoals naburige gebouwen of bedrijven of grootschalige infrastructuurprojecten zoals weginfrastructuur, windturbines en dergelijke
  • Aanvechten van ruimtelijke uitvoeringsplannen die het wettelijk kader scheppen voor de aflevering van deze vergunningen of grote infrastructuurwerken
  • Procedures voor Hoven en Rechtbanken in overheidsaansprakelijkheid waarbij ten behoeve van particulieren vanwege de overheid vergoeding wordt gevorderd voor de schade die voortkomt uit wettig of onwettig opgelegde eigendomsbeperkingen, zoals planschadeprocedures en procedures wegens onwettig bouw-of verkavelingsverbod.
  • Het kantoor is ook gespecialiseerd in de verdediging van particulieren en bedrijven tegen de door de overheid ingestelde herstelvorderingen wegens beweerde stedenbouw- en milieu-inbreuken en dit zowel op strafrechtelijk als burgerrechtelijk vlak