Het Team


Pieter Jongbloet

Pieter Jongbloet (°Duffel 14 juni 1967) behaalde zijn licentiaatsdiploma rechten aan de KULeuven in 1991. Tijdens zijn legerdienst (1991-1992) behaalde hij nog een baccalaureaatsdiploma in de wijsbegeerte, eveneens aan de KULeuven.

In februari 1993 vervoegde hij de balie te Brussel als stagiair van Mr. Martin DENYS, van wie hij nog tot 2005 medewerker zou blijven. In 2005 richtte hij samen met een aantal voormalige medewerkers van dit kantoor een eigen kantoor op. Sinds 2007 is Pieter Jongbloet benoemd als rechtskundig assessor bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten voor Vlaams-Brabant en Brussel.

Sinds maart 2017 is zijn kantoor gevestigd te Leuven.

Hij werkt momenteel met een medewerker, Mr. Joeri Leten.

Publicaties:

 • Medewerking aan het Jaarboek voor Ruimtelijke Ordening en Economisch Administratief Recht, Otto Mayer Stichting, jaargangen 1994 en 1995
 • “De onteigening van het gehuurde goed”, Tijdschrift Huur, 2000
 • “De tienjarige termijn inzake planschade”, NJW, 2003, 1062-1066
 • Regelmatige bijdragen in het Tijdschrift Tips en Advies Vastgoed, over de materies ruimtelijke ordening, stedenbouw en onteigening
 • De onteigeningsvergoeding bij opeenvolgende plannen van aanleg. “ Er zijn dingen die alleen het oppervlak beroeren…”, in M. BOES, J. GHYSELS, D LINDEMANS en R. PALMANS (eds.), liber Amicorum Martin Denys: Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 167-185.
 • Het Grondwettelijk Hof op glad ijs over de 50 m.-regel in planschadezaken, Tijdschrift Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, 2017 nr. 1, p. 69

Joeri Leten

Joeri Leten is geboren te Leuven op 21 juni 1990.

Master in de Rechten UHasselt (2017):

 • Masterproef met als titel “Van afval tot hernieuwbare energie: juridisch haalbaar?”.

Zomerstage FOD Financiën (2016):

 • Dienst Inning en Invordering

Studentenstage Dewallens & Partners (2016):

 • Focus op medisch aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht

Advocaat aan de balie te Brussel sinds 24 april 2017, met als stagemeester Mr. Pieter Jongbloet.

Voorkeursmateries:

 • Ruimtelijke ordening in de ruime zin
 • Milieurecht
 • Administratief recht
 • Insolventierecht

Aansprakelijkheidsrecht