Administratief recht

Op basis van haar ruime ervaring op het vlak van de rechtsbescherming in het administratief contentieux treedt het kantoor ook vaak op inzake overheidsopdrachten en in het benoemingscontentieux.